ใบรับรอง

LICENSES

ใบอนุญาตทั้งหมดของเรา

ใบอนุญาตกัญชา-กัญชง

CBD Cannabiz Farm ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของ

คณะกรรมการอาหารและยา logo

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุข logo

กระทรวงสาธารณสุข

กรมวิชาการเกษตร logo

 กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์