COMPANY

“ เราคือเกษตรกรมืออาชีพตัวจริง ที่รักและเข้าใจธรรมชาติของต้นไม้เป็นอย่างดี พร้อมประสบการณ์ในธุรกิจเกษตรกว่า 50 ปี ”

CBD Cannabiz Farm เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเหล่าบัณฑิตพัฒนา ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน เรามีสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน กว่า 13,500 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี , จังหวัดพังงา และแขวงจำปาสัก สปป.ลาว ด้วยความพร้อม , ความเชี่ยวชาญและความรักในธุรกิจเกษตร เรามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบุกเบิกและพัฒนาอุตสาหกรรมกัญชา-กัญชงทางการแพทย์และสุขภาพ   ควบคู่กับการตอบสนองธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อให้กัญชา-กัญชง สามารถสร้างประโยชน์ทั้งทางสุขภาพและทางเศรษฐกิจให้กับคนไทย

Our Mission

ผลิตกัญชา-กัญชงพรีเมี่ยม เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและใช้ได้ผลจริง

คุณภาพ

คุณภาพ

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ได้ผลจริง

ได้ผลจริง

ข้อมูลธุรกิจ

ชื่อฟาร์ม    CBD Cannabiz Farm (Surat Thani)

บริษัท        บริษัท เหล่าบัณฑิตกรีน จำกัด

ที่ตั้ง          100 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 ประเทศไทย

พิกัด          8.9942562 , 99.280243

พื้นที่โครงการ     88 ไร่

ใบอนุญาตสำคัญ

เลขทะเบียนนิติบุคคล                                                                                เลขที่ 0845564002221

ใบอนุญาตนำเข้าซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า                                         เลขที่ 103000852564

ใบอนุญาตนำสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการค้า(กัญชา)               เลขที่ 402024342565

ใบอนุญาตนำสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการค้า(กัญชง)               เลขที่ 402024332565

ใบอนุญาตนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง                              เลขที่ สฎ 1/2564(น)

ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม                                                                 เลขที่ 1017476803472565

ใบอนุญาตผลิต(ปลูก)ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง                      เลขที่ สฎ 8-13/2564(ป)

ใบจดแจ้งการปลูกกัญชา เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์                                             เลขที่ 65-1-3-0001469

ใบอนุญาตผลิต(สกัด)ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง                      เลขที่ นฐ 1/2565(มป)

ใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง                          เลขที่ สฎ 2/2565(จ)

error: Content is protected !!